wegbrands-mkb

collage-6.jpg collage-2.jpg collage-7.jpg Wegbrands Accountants & Adviseurs collage-3.jpg collage-4.jpg collage-5.jpg

wegbrands-apotheek

Met onder meer het preferentiebeleid  heeft u afgelopen jaren te maken gekregen met ingrijpende veranderingen. Als accountant kunnen wij u in deze roerige tijden de juiste ondersteuning bieden. Hiervoor hebben wij een ‘recept voor apothekers' ontwikkeld.Hoe dat in zijn werk gaat? Samen met u stellen wij een begroting voor het jaar op, bijvoorbeeld op grond van de uitkomsten van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). Daarna monitoren wij deze begroting via periodieke, goed leesbare rapportages. Natuurlijk is het daarbij van belang dat de administratie up-to-date blijft en dat u de kosten toerekent aan de maanden waarop ze betrekking hebben. De rapportages spiegelen wij vervolgens aan de eerder gemaakte begroting en het resultaat van het voorgaande jaar. Hierdoor kunt u snel inspelen op mogelijke afwijkingen. Uiteraard denken én doen wij in dit proces (pro)actief met u mee. Eventuele knelpunten lossen we samen direct op.

Medicomaat
Binnen een apotheek zit het knelpunt veelal in de brutomarge (inkoopbeleid/korting). Daarnaast vormen de personeelskosten de grootste kostenpost binnen de onderneming. Deze zijn lastig beheersbaar, want vaak zijn er ‘piekmomenten' in uw apotheek en ‘rustigere momenten'. Om de personeelskosten toch te reduceren en tegelijk de kwaliteit te handhaven, is automatisering een optie. Denkt u hierbij aan een robot of ‘medicomaat'. Deze laatste haalt de druk (piektijden) weg en is vooral voor herhaalreceptuur een prima oplossing. Ook voor uw klant is de medicomaat prettig. Hij of zij kan de medicijnen dan namelijk ook buiten kantoortijden ophalen.

Tweede apotheker
Wat we ook vaak zien is dat u als apotheker nog een tweede apotheker in dienst heeft. Gedachte hierachter is dat u dan zelf de administratie kan blijven verwerken. Het blijkt financieel echter vaak veel aantrekkelijker om dit onderdeel uit te besteden aan uw accountant. Eventueel zou u ook zelf een administrateur in dienst kunnen nemen. Zo houdt u meer tijd over om uw vak uit te oefenen en kunt u wellicht besparen op de uren van een tweede apotheker.

Online boekhoudpakket
Wilt u toch voldoende toezicht houden of bijvoorbeeld een deel van de administratie uitbesteden? Dan is een online boekhoudpakket een goede oplossing. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een pakket als Exact Online. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om via een scanoplossing de inkoopfacturen digitaal te koppelen aan de boekhouding. U kunt dan altijd en overal uw boekhouding inzien, inclusief de eraan gekoppelde facturen. Zo bespaart u bovendien op ‘dure' archiefruimtes voor uw papieren administratie.

Vrijblijvende kennismaking
Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw apotheek? Bel ons gerust voor een vrijblijvende kennismaking. Samen met u brengen we in kaart wat voor u het beste recept is. Van harte welkom!

Meer over onze dienstverlening voor apothekers

LinkedIn Wegbrands Accountants & Adviseurs

Bobinestraat 7-8 | 3903 KE Veenendaal | T 0318 - 612960 | E info@wegbrands.com
algemene voorwaarden | disclaimer

extendum  nba  rb